Y Club Karpaty Bratislava

31806112
Y Club Karpaty Bratislava
Karpatská 2,  814 99 Bratislava - Staré Mesto
Bratislava I
17.08.2000
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Činnosti ostatných členských organizácií
Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.